Prohlídkový okruh

F. J. Lux / detail fresky - Léto

Příběh hrabat Lažanských, bohatě zařízené interiéry, velkolepá fresková výzdoba, rodinná portrétní galerie od vlámského malíře Banthuma, unikátní kolekce obrazů zámeckého služebnictva a na závěr malá procházka na oratoř kostela sv. Jana Křtitele s výhledem na oltářní obraz Křest Krista v Jordáně od Petra Brandla.

Více informací
  • tento okruh je dnes uzavřen
  • Zámecké interiéry hrabat Lažanských (dospělí)
  • délka 50 minut
  • max. 30 osob
  • nutnost rezervace pouze pro skupiny