Výstava Zuzany Muzikant Jeřábkové a Květuše Burešové v zámecké galerii

Zveme Vás do galerie zámku na výstavu Květuše Burešové a Zuzany Muzikant Jeřábkové.

Zuzana Muzikant Jeřábková: malování je můj život...

https://www.zuzanamuzikantjerabkova.com/

Květuše Burešová: Výtvarná tvorba ji bavila již od dětství, naplno se jí věnuje více jak dvacet let.

http://www.buresova.stranky1.cz/