Rok osvícenské šlechty - "Stavby s orientální tématikou v historických zahradách ČR"

Vzdělávání

Výstava představí fenomén používání staveb s orientální tématikou (pavilonů, mešit, mostků apod.) v zahradách a parcích na území naší republiky. Zájem o orientální motivy se nejprve projevil v interiérech obytných budov a v užitném území jako jeden z projevů rokoka. První autonomní stavby s orientální tématikou se objevují cca od poloviny 18. století a jejich zlatý věk lze spojit s nástupem osvícenství a s ním spojeným budováním sentimentálních zahrad a krajinářských parků na přelomu 18. a 19. století. V repertoáru tvůrců zahrad zůstaly tyto stavby po celé 19. století. V období první republiky se zájem o orientální tématiku přetavil v budování čínských a japonských zahrad jako součástí veřejných i privátních prostor.