Z rodinného alba Lažanských

Fotografie zachycují život na zámku na počátku 20. století. Při tvorbě zámecké expozice k nim bylo, jako ke vzorům, přihlíženo.