Interiery

Zámecké interiéry jsou pro mnohé návštěvníky příjemným překvapením. Nejen to, že se i přes nepřízeň osudu podařilo zachovat nezanedbatelné množství původního inventáře, ale ohromí především skvostná fresková výzdoba hlavního sálu od Františka Julia Luxe nebo nově zrestaurovaná výzdoba vstupní haly. K silným stránkám expozice patří také umělecky kvalitní obrazová galerie.