Výstava oranžerie - Miroslav Michalec a Vladimír Heiser "Z kraje"

Ke svému výtvarnému názoru se propracovával postupně, zejména při studiu na Střední průmyslové škole stavební v Plzni a hlavně pak při studiu na Fakultě architektury Českého vysokého učení v Praze. Je kreslířem a malířem amatérem, nechodil do žádných výtvarných kroužků, nemá vyhraněný styl a zkouší různé techniky. Nejvíc prací namaloval rudkou a akvarelem. Jak sám říká, na olej ještě nedorostl. Na vysoké škole pracoval ve vysokoškolském klubu, vytvořil nespočet originálních plakátů na různé kulturní akce (Olympic, Marsyas, Petr Novák, Hegerová, Brontosauři, atd.), které se bohužel nedochovaly. Plakátová tvorba mu byla blízká, o čemž mohou svědčit i drobné práce v podobě novoročenek.

V Plzeňském kraji se podílí na tvorbě dotačního titulu pro malé obce. Za jeho vedení se podařilo kraji jako prvnímu v ČR schválit nový územní plán kraje.