Tvůrčí workshop očima manětínských průvodců

Zimní čas je ideální dobou pro vzdělávání a prohloubení průvodcovských dovedností, které vždy pestrá a nabitá sezona prověří. Za načerpáním nové inspirace a sdílením zkušeností, se tak rozjely i naše milé zámecké průvodkyně. Účastnily se Tvůrčího workshopu pro stálé průvodce, který uspořádal Národní památkový ústav v rámci projektu NAKI II, a to ve velkolepých prostorách pražské Invalidovny. Průvodkyně se interaktivní formou seznámily s možnými interpretačními styly a způsoby, které lze během prohlídky využít, měly možnost zhodnotit a zamyslet se nad vlastní koncepcí prohlídkových tras a především si vyměnit zkušenosti se svými kolegy z jiných památek. Velmi přínosný pro ně byl také praktický seminář zaměřený na hlasovou hygienu. Rady, jak správně dýchat, artikulovat, pracovat s hlasem a čemu se vyvarovat, aby hlasivky náročnou práci zvládly, byly opravdu k nezaplacení! Věříme, že nově nabyté zkušenosti plně využijeme v nadcházející sezoně a děkujeme všem pořadatelům, kolegům i Národnímu památkovému ústavu za uspořádání celé akce.