V Manětíně zahrají The Backwards – The Beatles revival band

Zveme vás na koncert jedné z nejlepších Beatles revivalů na světě THE BACKWARDS, který se uskuteční 4. 8. 2018 v areálu zámeckého parku. Tvorba The Backwards je jednou z mála možností připomenout si dobu dávno minulou nejen prostřednictvím nesmrtelné hudby, ale i originálních nástrojů z té doby, kterých se ve světě mnoho nezachovalo a zažít neopakovatelný hudební zážitek!

Kapela Backwards vystupuje ve složení: Dalibor Štroncer (John Lennon), Miroslav Džunko (Paul McCartney), František Suchanský (George Harrison), Daniel Škorvaga (Ringo Starr).

Vstupenky můžete zakoupit v předprodeji v pokladně zámku Manětín, v Regionálním muzeu Nečtiny a v Turistickém infocentru Kralovice.