Ohlédnutí za návštěvnickou sezonou 2017 v manětínském zámku

Zajímá vás, co nabídl zámek v Manětíně návštěvníkům v roce 2017, jaké byly novinky sezóny a jaké se konaly kulturní akce?

Expozice, kterou si návštěvníci mohli projít s odborným výkladem průvodce, byla zaměřena na příběh hraběcí rodiny Lažanských. Novinkou v letošním roce byl kompletní soubor třinácti pláten zobrazující zámecké úřednictvo a služebnictvo, který je připisován Václavu Dvořákovi. Jsou jedinečným důkazem blízkého sepětí zámeckých zaměstnanců a městských elit se šlechtou v době 18. století.

Zámeckými branami prošlo opět více návštěvníků, než oproti minulé sezoně.

Své „ANO“ si novomanželé nejčastěji říkali v hlavním sále našeho zámku.

Velkému zájmu se těšila akce 19. 8. 2017, kdy proběhlo v prostorách zámku a zahrady slavnostní ukončení barokního festivalu. Konaly se volné prohlídky slavnostně nazdobeného zámku a k vidění byly například ukázky tesařských řemesel, sokolnictví či ochutnávky barokní kuchyně. Probíhaly také komentované projížďky v zámeckém parku. V hlavním sále se uskutečnil koncert. Na závěr celého dne se konal velkolepý barokní ohňostroj. Akce se zúčastnilo téměř 2 tisíce lidí.

1. září 2017 se konalo rockové rozloučení s prázdninami v areálu zámeckého parku se skupinami Cerberos a Anakonda Benda. I přes nepříznivé počasí se akce vydařila.

Tyto akce plánujeme pro příští sezonu opět uspořádat.

Sezona sice skončila, ale již nyní se připravuje návštěvní sezona roku 2018 a doufáme, že nabídka bude stejně bohatá, ne-li bohatší.

Sledujte naše webové stránky a také sociální sítě, na nichž budou pozvánky na naše akce.

K zajištění návštěvního provozu byla důležitá činnost správy zámku a samozřejmě také průvodkyň s odborným výkladem.

Děkujeme tímto všem návštěvníkům manětínského zámku za jejich zájem o tento památkový objekt a již nyní se na vás těšíme v nové sezoně na jaře roku 2018.