Novinky roku 2016 v expozici zámku Manětín

Cínové nádobí z 18. a 19. století, umístěné v přijímacím pokoji.

Po druhé světové válce byla vytvářena nová muzea a tak vzniklo například Muzeum společenské kultury na (tehdy) státním zámku Jemniště, nebo Hipologické muzeum na zámku ve Slatiňanech. Z objektů, které nebyly zpřístupněny pro veřejnost, byla řada předmětů odvážena do těchto institucí. Toto postihlo i část manětínského mobiliáře. Do Manětína se začaly odvezené předměty vracet až v posledních letech. Na jaře roku 2014 se vrátila velká kolekce odvezená na Jemniště. Část těchto předmětů můžete nyní spatřit v přijímacím pokoji Manětínského zámku. Kromě hodin z 18. století od hodináře Engelprehta z Berouna a několika svícnů se jedná především o cínové nádobí z 18.a 19. stolení. Nejcennější z nich jsou pro nás tři mělké talíře, vztahující se k hraběnce Marii Gabriele Lažanské. Byly zhotoveny v Praze na Malé Straně v roce 1730 a nesou na lemu propletené iniciály "MG" ve snítkách s korunou a křížkem ve špici.