Švihov chystá Hradozámeckou noc!

Jak vypadaly hrady, které vlastnil Půta Švihovský z Rýzmberka? A jaké pověsti se o nich vyprávějí? To vše se dozvíte na konci srpna během letošní Hradozámecké noci. Připraveny jsou ukázky historického šermu i použití dobových palných zbraní. Velmi názorné budou zejména dokumentární filmy o Půtových hradech. Nakonec si budete moci s herci dokonce pobesedovat. A když vydržíte až do konce, dočkáte se také jednoho překvapení!

Program Hradozámecké noci  31. 8. 2019 – Vodní hrad Švihov

 

19.00 Zahájení moderátorem (Libor Marek)

19.05 Představení středověkých zbraní (sečné, bodné i palné) v podání SHŠ Zlatý grál z Tachova, miniturnaj – ukázky soubojů

19.30 Prácheň – hrad Půty Švihovského, dvacetiminutový filmový dokument popisující pověsti a zajímavosti starobylého hradu u Horažďovic

19.50 zakončení prvního bloku

20.00 úvodní slovo druhého bloku (Libor Marek)

20.05 Středověké zajímavosti a kuriozity SHŠ Zlatý grál představí vaření a recepty středověké včetně ukázek dobového nádobí

20.30 Švihov – hrad Půty Švihovského, dvacetiminutový filmový dokument o hradě Švihov, kde diváci uvidí záhady, zajímavosti a pověsti (předpremiéra)

20.45 krátká beseda s herci, kteří si zahráli v uvedených dokumentech

21.00 zakončení programu ve špýcharu (s překvapením)