Zámek

Zámecké interiéry Lažanských zařízené barokním nábytkem, s unikátní kolekcí portrétů sloužících. Jednotlivé prohlídky v návštěvní dny zámku se konají od 10:00 do 16:00, většinou každou celou hodinu. Poslední prohlídka začíná v 16:00.

F. J. Lux / detail fresky - Léto

ZÁMECKÉ INTERIÉRY

Expozice je zaměřena na prezentaci života šlechty na manětínském zámku od 17. do poloviny 20. století s důrazem na období baroka, kdy zámek při velkorysé přestavbě získal svou dnešní podobu.

Délka prohlídky je kolem 50 min.

Vstupní hala

Návštěvníci do zámku vstupují hlavním schodištěm, zdobeným alegorickými sochami čtyř živlů od Štěpána Borovce. Prostor vstupní haly korunuje nástropní freska s průčelním pohledem na projekt zámku z 1. poloviny 18. století. Celý prostor haly prošel rozsáhlou obnovou v letech 2014 – 2015.

Předpokoj

V předpokoji začíná prohlídka rozsáhlé zámecké expozice s původním nejen barokním mobiliářem, doplněným dalšími předměty z fondu památkových ústavů a muzeí. Na podobiznách z roku 1650 jsou zachyceni čtyři účastníci třicetileté války.

Přijímací pokoj

V přijímacím pokoji je umístěna novodobější rodinná galerie Lažanských, zejména portréty posledních čtyř generací majitelů a jejich potomků.

Budoár

V budoáru se dochoval fragment původní freskové výzdoby a také dřevěné konzoly, typické dekorativní interiérové prvky pro zámek Manětín, barevně ladící s freskovou výzdobou.

Rodinná galerie

Návštěvníci se zde setkávají s portréty potomků hraběnky Marie Gabriely, která byla klíčovou osobností zdejšího panství.

Prohlídková trasa dále směřuje dámským růžovým salónkem na vyhlídku do zámecké zahrady.

Pánská pracovna

V pánské pracovně je umístěn soubor olejomaleb, představujících jezdecké figury tzv. Španělské jezdecké školy.

Společenský salón

V salónu návštěvníci mohou spatřit prvních 5 obrazů z ojedinělé sbírky, zobrazující služebnictvo a úřednictvo.

Jídelna

Jídelnu obohacuje unikátní jídelní servis s mysliveckými motivy, který zaujme svým osudem.

Malý spojovací salónek

Zde jsou vystaveny další obrazy služebnictva a úřednictva, návštěvníci procházejí do hlavního sálu.

Hlavní sál

Hlavní sál je mnoha návštěvníky považován za jednu z nejkrásnějších místností manětínského zámku, především pro svoji freskovou výzdobu.

Knihovna

Zámecká knihovna patří do rozsáhlého fondu knižních sbírek. Je instalována v původním mobiliáři. Svědčí o širokém zájmu šlechty v 18.-20. století.

Chodba do oratoře

Spojuje soukromou oratoř v kostelu sv. Jana Křtitele se zámkem.

Soukromá oratoř v kostele sv. Jana Křtitele

Toto oddělené čestné místo v kostele bylo určeno manětínské šlechtě. Je zde možné nahlédnout do farního kostela.

 

Rezervaci můžete provést telefonicky: 731 148 639, 373 392 283, nebo e-mailem: manetin@npu.cz

Základní informace

 • délka 50 minut
 • max. 20 osob

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny
2021
1. 4.–30. 4. so–ne 10.00–16.00
1. 4. čt 10.00–16.00
2. 4. 10.00–16.00
5. 4. po 10.00–16.00
1. 5.–30. 6. út–ne 10.00–16.00
1. 7.–31. 8. út–ne 10.00–16.00
5. 7. po 10.00–16.00
6. 7. út 10.00–16.00
1. 9.–30. 9. út–ne 10.00–16.00
1. 10.–31. 10. so–ne 10.00–16.00

Vstupné

Výklad v češtině

 • Dospělí od 25 do 65 let 130 Kč
 • Senioři 65+ 100 Kč
 • Mládež od 18 do 25 let 100 Kč
 • Držitel průkazu ZTP a ZTP/P 100 Kč
 • Děti od 6 let do 18 let 70 Kč
 • Děti do 6 let zdarma
 • Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma
 • Pedagogický dozor (pro školní skupiny 1 dospělá osoba na 15 dětí) zdarma
 • Průvodce cestovních kanceláří (1 osoba pro celou skupinu min. 15 osob) zdarma
 • Jednorázové vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Volné rodinné vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Držitel průkazu zaměstnance NPÚ (+ až 3 rodinní příslušníci) zdarma
 • Držitel průkazu "Náš člověk"* zdarma
 • Držitel průkazu Národního muzea* zdarma
 • Držitel průkazu ICOMOS* zdarma
 • Akreditovaný novinář při výkonu práce* zdarma
 • * Platí pouze pro držitele průkazu

nutnost rezervace pouze pro skupiny