České trio na zámku Manětín

Kulturní akce

  • Manětín ()
  • 21. 7. 2018
  • 20.00
  • Dospělí 150 Kč, senioři 90 Kč, děti od 6 do 15 let 20 Kč

České trio, soubor špičkových kvalit, je dnes známo po celém světě jako reprezentant slavné umělecké tradice české komorní interpretace, jejíž historie vede až k devadesátým létům devatenáctého století, kdy vzniklo první klavírní trio tohoto jména. Jeho bohatá koncertní činnost zahrnuje ročně desítky koncertů doma i v zahraničí. Všichni členové souboru patří k vynikajícím instrumentalistům ve svých oborech, věnují se i sólovému vystupování. Působí jako uznávaní pedagogové na Pražské konzervatoři nebo na AMU, kde předávají své bohaté koncertní zkušenosti našim i zahraničním studentům.

České trio pokračuje v práci předchozích slavných trií téhož jména, která v téměř nepřetržité řadě od roku 1897 šířila slávu českého interpretačního umění.

Milan Langer - klavír

Dana Vlachová - housle

Miroslav Petráš - violoncello

http://www.czechtrio.cz/