Jana Kopicová v doprovodu Dity Eiseltové se představí v sále manětínského zámku

Kulturní akce

  • Manětín ()
  • 12. 5. 2018
  • 20.00
  • Dospělí 150 Kč, senioři 90 Kč, děti od 6 do 15 let 20 Kč

Jana Kopicová je zařazena na listinu mladých uměkců Nadace Českého hudebního fondu. Je laureátkou národních i mezinárodních soutěží v sólové i komorní hře.

Pochází z Havlíčkova Brodu. Od 7 let studovala na místní základní umělecké škole zobcovou flétnu a od jedenácti let hoboj ve třídě Evy Rydlové. V roce 2005 nastoupila na Pražskou konzervatoř do třídy Pavla Tylšara, kde ukončila úspěšně studium v roce 2011. V témže roce složila přijímací zkoušku na hudební a taneční fakultu Akademie múzických umění v Praze. V současné době je posluchačkou prvního ročníku magisterského cyklu ve třídě Jany Brožkové. Během svého studia se zdokonaluje ve hře na hoboj na hudebních kurzech (ISA -Internationale Sommerakademie Prag-Wien-Budapest v Payerbachu, Francouzsko-česká akademie v Telči). Zde spolupracovala s hobojisty (Ch. Wetzel, G. Guichard, J. Ch. Gayot a dalšími). V roce 2012 se společně s dechovým triem Trifoglio zúčastnila mistrovského kurzu u prof. G. Pokorného (Musikschule Wien) v Praze.

Dita Eiseltová začala hrát na klavír v šesti letech v Základní umělecké škole v Novém Boru. Své hudební dovednosti rozšířila studiem na konzervatoři v Teplicích pod vedením profesorů Romana Friče, Petra Slavíka a Miroslava Mikuly. Svá studia dovršila na PF UJEP v Ústí nad Labem pod pedagogickým vedením profesora Václava Krahulíka. Pod jeho vedením se zúčastnila mnoha soutěží, v roce 2003 a 2005 získala 3. místo na interpretační soutěži PF ČR v Českých Budějovicích. 
Od roku 2002 vyučuje hru na klavír a zároveň působí jako korepetitorka na Základní umělecké škole v České Lípě, v letech 2007 – 2010 působila jako korepetitorka a vyučující předmětu doprovod – korepetice na konzervatoři v Teplicích. V současné době také vyučuje v MH školičce v Praze, korepetuje Dívčí komorní sbor PF UJEP v Ústí nad Labem, spolupracuje s pěveckým sdružením Bel Canto a je často vyhledávanou komorní hráčkou.